Legislativa

Platná legislativa závazná a související

1. Legislativní dokumenty (závazné), dle kterých se posuzuje vliv elektromagnetických polí a neionizujícího záření na lidský organismus jsou:

2. Související dokumenty (nezávazné), dle kterých se posuzuje vliv elektromagnetických polí a neionizujícího záření na lidský organismus jsou:

ICNIRP - mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením. Z těchto dokumentů vzniklo i naše nařízení vlády č. 1/2008 Sb.