click to read https://www.bookhave.com. pop over to these guys deemhead. see this site https://www.gildreplica.com. next www.buybestreplicas.com. Fast Delivery https://www.replicadeespana.es/. right here fake rolex. On The Online Website konstantinchaykinreplica.com. see this page richard mille replica watch. try this website rolex replicas for sale cheap. our website https://www.watchesd.com/. With Huge Discount https://www.drugswatches.com/. official site autoswatches. important site www.attorneywatches.com. get more replica breitling. Get More Info www.newsbellross.com. navigate to this website https://www.musictagheuer.com/. you can look here richard mille replica. On The Official Website perfect rolex. blog tag heuer replica. have a peek at this web-site replica bell and ross watch.

 

Nabídka odborných služeb

                                                  

 

 

 

 

Nabídka měření, výpočtů a stanovení expozice osob elektromagnetickým polem a neionizujícím zářením dle nového N.V. č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením (nahrazuje N.V. č. 480/2008 Sb.)

 

 

 

 

 

 

 

 Nabídka odborných služeb:

Stanovení stimulačních účinků expozice osob elektromagnetickým polem do frekvence 10MHz s detailní frekvenční analýzou harmonických složek zastoupených signálů

 -        sinusových průběhů (venkovní elektrická vedení, indukční ohřevy) 

-        nesinusových průběhů (transformátory, měnírny elektrické energie)

-        nesinusových pulzních průběhů (bodové sváření, magnetodefektoskopie)

 

Stanovení tepelných účinků expozice osob elektromagnetickým zářením od frekvence 100kHz do 3.1011Hz

 

-        sinusových průběhů (základnové stanice mobilních operátorů, anténové systémy, radiofrekvenční a mikrovlnné aplikace) 

 

 

Další nabídky:

-        zpracování expertíz k vlivu elektromagnetického pole a neionizujícího záření průmyslových zdrojů do 3.1011 Hz na lidský organismus. Jedná se o elektrickou stimulaci nízkofrekvenčním elektromagnetickým polem a tepelné působení vysokofrekvenčního elektromagnetického pole.

-        doporučení na zařazení práce do kategorie dle vyhlášky č. 432/2003 Sb.

-        posouzení projektových dokumentací z hlediska elektromagnetického pole a neionizujícího záření podle požadavků nařízení vlády č.1/2008 Sb.

-        zpracování výpočtů elektromagnetického pole (hygienické zprávy) k základnovým stanicím GSM.

-        posouzení pracovišť s lasery

 

 Ceny jsou stanoveny podle platného ceníku. Bližší informace jsou na internetových stránkách.

 

V Brně dne 1.11.2008

 

 

 

Ing. et Ing. Daniel Foltýn, Ph.D.

Měření a posouzení vlivu elektromagnetického pole

a neionizujícího záření na zdraví osob

IČ: 68093373

mobil: +420 776 260 545

e-mail: mereni@elmagpole.cz

web: www.elmagpole.cz

Brno