Kontakt

Ing. et Ing. Daniel FOLTÝN, Ph.D.

měření a posuzování expozice osob

elektromagnetickým polem a neionizujícím zářením

 

                  

Adresa:                                                                            Kontakt:

    Riegrova 15                                       mobil: +420 776 260 545

    612 00 Brno, CZ                        e-mail: mereni@elmagpole.cz

    IČ: 68093373                                                 www.elmagpole.cz