Reference

Významné společnosti ve kterých jsem řešil problematiku měření a posouzení vlivu elektromagnetického pole a neionizujícího záření na zdraví osob:

Škoda auto, a.s.

ČEZ, a.s.

E.ON s.r.o.

OEZ Letohrad

Siemens s.r.o.

TPCA automotive s.r.o.

Sungwoo - Hitech, s.r.o.

Korado s.r.o.

Zetor Brno, s.r.o.

Flextronix s.r.o.

VUT Brno

JKtek s. r. o.

a další.